Masters Portal of Donetsk National Technical University

MASTERS'S PERSONAL WEB-sites 2012 graduation year


Electrotechnical Faculty


Electrical systems and networks
Aleksey Iasynskyi
Alexander Mokhno
Alexandr Bondarev
Asamoah-kyeremeh Joshua
Derkachev Sergey
Podkovenko Olga
Svetlana Kozlova
Vitaliy Kravtsov
Electromechanics equipment of power-hungry productions
Atroschenko Denis
Electrotechnical systems of electrical consumption
Denis Vishnevskiy
Khara Sergey
Khramogina Valeriya
Shevchenko Ivan
Udovichenko Konstantin
Vladimir Ishchuk
Electromechanical automatization systems and electric drive
Dmitriy Begenev
Igor Pivovarov
Milan Zaitsev
Electrical systems of a power consumption
Dmitriy Shevchenko
Elena Dmitrieva
Oleg Parkis
Electromechanical automation systems and electric drive
Dolmatov Vladimir Viktorovitch
Electromechanical automatization systems and electrical drive
Ievgen Kulikov
Electrical systems of electrical consumption
Inna Lugovskaya
Electromechanic systems of automation and electric drive
Maksym Berezhnoi
Pisanuk Victoria
Stanislav Pavlov
Vadim Sosedko
Power plants
Nataly Alesich
Tishenko Danil Pavlovich
Vitaliy Fedotov
Electric stations
Neposidyaka Ilona
Electromechanical equipment energy-intensive industries
Varavkina Tatyana

<< masters portal


Ukrainian | Russian | English